Integrované obvody

 

Integrovaný obvod (skratka IO  ang  . Integrated Circuit - skratka IC) je zložitá alebo jednoduchá  elektronická súčiastka, ktorá v relatívne malom puzdre obsahuje viacero (pri  mikroprocesoroch  až niekoľko desiatok miliónov) prvkov (predovšetkým tranzistorovdiódrezistorov a kondenzátorov) .


Integrovaný obvod pre povrchovú montáž
                              SMD

Integrované obvody sa dnes používajú prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, kde sa využívajú elektronické prístroje. Väčšina typov IO je úzko špecializovaná na určitú funkciu, od analógových obvodov ako sú zosilňovače až po najzložitejšie číslicové obvody, ktorými sú mikroprocesory.

Puzdra_IO.pdf (258 kB)