Písomka z IKT

05.11.2013 11:05

Dňa 11.11.2013 z mikroprocesorovej techniky po stranu 20  Optické pero.