Cvičenia:

Cvičenie dňa 9.10.2012.

 

Obsah:

1. snímka

  • Plný názov odboru, názov ŠkVP, dĺžka štúdia, ukončovanie štúdia
  • Spôsob vyučovania (TV,PV), silné stránky odboru, čím sa odlišujeme, na čo kladieme dôraz, kde vyučujeme,

2. snímka

  • Odborné exkurzie pravidelné, MD, súťaže,
  • Uplatnenie A

 

3. snímka

Fotodokumentačný materiál

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cvičenie dňa 10.12.2010

Zadanie:

Vytvorte cenovú ponuku pre firmu Markt.

1. Potrebných je 200 PC a 100 notebook.

2. Firma chce použivať PC a notebooky  s Office 2010 a SAP

3. Vytvorte Lan sieť s BLADE SERVROM

4. Použite aspoň 10 switch-ov

5. Potrebných je asi 1000 m káblov UTP cat 6

7. Použite internet

8. Cenové ponuky pošlite na adresu farkasanton@zoznam.sk